• לכל אדם וחומר יש את התדר שלו המתבטא בצליל ותנועה  הצליל והתנועה מייצרים את המרחב על ידי חלל וצורה, אור וצבע  

טלפון 050-686-7117 
אימייל  hagit.nadri@gmail.com  

ezgifNEW.png